Nečekejte na změnu. Buďte změnou! Systemické koučování vám pomůže

 • Rozvíjet vaše sebevědomí a sebeúctu
 • Zvládat změny, které vstupují do vašeho života
 • Pracovat s emocemi
 • Zvládat a řešit pracovní a osobní problémy
 • Nacházet vnitřní motivaci a energii
 • Rozvíjet vaše schopnosti a možnosti
 • Odkrýt a nastartovat váš skrytý potenciál
 • Naučit se prodávat vlastní výsledky
 • Efektivně pracovat s kapacitami, které máte
 • Měnit váš život tak, jak potřebujete
 • Ujasnit si, co potřebujete, ale také co nepotřebujete
 • Dobře komunikovat

Koučování vám umožní

Zjistit, co vlastně chcete. Objevit, co opravdu potřebujete, co je ve vašem životě zásadní a co jsou jen marketingové závěje ve vaší mysli. Díky tomu si můžete najít a naplánovat cesty, po kterých dojdete tam, kde jste se rozhodli být (dostat, naučit, získat, zařídit). Koučování je zaměřeno výhradně na vaše potřeby. 
Spolu začneme pracovat na změnách. Na tom, aby váš život byl přesně takový, jaký potřebujete, aby byl ve všech vztahových a sociálních souvislostech. Je to práce, která se bytostně dotýká vás samotných. Hledáte odpovědi na otázky, kým jste, kým chcete být, kam jdete.  Může změnit vaše myšlení a přístup k sobě samému. Naše spolupráce vám může změnit život. Nečekejte. Začněte!

Psychoterapeutické koučování vám pomůže

 • Při řešení partnerských konfliktů
 • Při řešení problémů vašich dětí ve škole
 • Komunikaci a práci s dětmi nebo partnerem (nový partner nebo děti v rodině)
 • Při pocitu vlastní nedostatečnosti
 • Při posilování sebeúcty
 • Ve zvládání náročných životních situacích  a změn (odchod dětí z rodiny, rozvod, úmrtí)
 • V období klimakteria žen i mužů
 • Řešit osobnostní nebo tvůrčí krizi 
 • Udělat náročné životní rozhodnutí
Netrapte se, nejste sami.
V našem kulturním rámci nejsme vedeni k tomu, abychom si říkali o pomoc.
Ze zkušenosti vím, že pokud si o pomoc řeknete, můžete náročné a těžké situace zvládat výrazně elegantněji a rychleji. Nemusíte se tolik trápit, naříkat a stěžovat si. Nemusíte nést břímě sami, můžete se podělit. Nemusíte se stydět ani si vyčítat, že to sami nezvládnete. Ani vítěz Tour de France nezvítězí sám, je mnoho lidí v týmu, kteří mu pomáhají. Ani operní diva nemůže oslnit svět sama, potřebuje k tomu druhé.
 
Neplácejte se v problémech, ale začněte je řešit.
My v Česku máme z nějakého záhadného důvodu pocit, že říci si o profesionální pomoc a o podporu je selhání. Od dětství je do nás vtloukáno, že máme věci zvládat sami a samostatně. S některými věcmi to ale nejde, přestože řešení je v nás,  my k němu máme v dané situaci zablokovaný přístup. Protože velké problémy často blokují kapacitu na jejich řešení.  A v tom často děláme fatální chybu a plácáme se sami v náročných situacích, které  jdou elegantně a efektivně řešit, pokud se rozhodnete pro profrsionální podporu a pomoc.

KOUČOVÁNÍ JE ELEGANTNÍ CESTA KE ZMĚNÁM

Koučování je jako tanec. Aby byl plynulý a krásný, oba tanečníci musí chtít tančit. Říkám chtít, nikoliv umět. Kouč je v roli tanečního mistra, vede vás a vaše tělo tančí. Základní podmínkou je oboustranná důvěra mezi koučem a partnerem. Základem koučování je dialog. Lidský, profesionální, řízený. Jako profesionálka se řídím etickým kodexem a odbornými znalostmi. Ty zahrnují jak filosofické přístupy, tak techniky, které vám umožní lépe a nově se orientovat ve svých schopnostech a efektivně rozšiřovat svoje možnosti.

Koučování je práce "na míru". Je neopakovatelná a s každým partnerem jedinečná. Kouč pro vás může být pevným bodem. Díky práci s ním jste kompetentnějšími, umožňuje vám hledat ty správné změny a potřeby. A hlavně naleznete ta možná řešení, která sedí právě a jen vám osobně, protože jste jejich nositel.