Komunikace změn neboli change management je proces, ve kterém pomáhám majitelům firem i top manažerům připravit a komunikovat změny nutné pro další rozvoj organizace v náročných obdobích, např. v období:

 • stagnace společnosti
 • odchodu majitelů z výkonných pozic
 • prodeje společnosti
 • předání řízení novým manažerům

Komunikační excelence je program vytvořený za účelem zvyšování výkonnosti a efektivity organizace prostřednictvím systémového a uceleného vzdělávání klíčových pracovníků organizace v oblasti moderní komunikace.
Doplňuje znalosti a dovednosti v oblastech interní komunikace, sebeprezentace, prezentace výsledku, krizové komunikace, komunikace změn, schopnosti užitečně se domluvit tam, kde je to potřeba (s podřízeným, kolegou, nadřízeným, dodavatelem...).
Dává možnost si v „bezpečném prostředí" a pod supervizí natrénovat řešení nových postupů a obtížných situací.
Zvládnutím komunikačních dovedností získávají účastníci silnou konkurenční výhodu, neboť komunikaci ve firmách dnes není možné zcela nahradit žádným technickým či formálním prostředkem.
Účastnici po skončení výcviku lépe zvládají principy mezilidské komunikace a umí tyto principy efektivně využívat, jak v rámci každodenní firemní praxe, tak v krizových a náročných situacích. Jsou schopni zejména:

 • zajímavě prezentovat výsledky své práce tak, že jsou pro příjemce (manažer, porada, interní časopis, www stránky apod.) šité na míru, jsou zapamatovatelné a zajímavě podané
 • přinášet a poutavě prezentovat své nové nápady, myšlenky, projekty apod., a získávat pro ně na svou stranu další spolupracovníky
 • připravovat organizaci nebo její části na plánované i aktuální změny, tyto změny interně marketovat, vysvětlovat jejich význam a přínosy a přesvědčovat klíčové pracovníky, aby se na danou změnu připravili a bezproblémově se připojili

Odborně spolupracuji se společností EXTIMA CZ s.r.o. 

 

Komunikační audit je služba, jejímž cílem je zjištění míry kvality přenosu informací uvnitř vaší společnosti. Zajistí vám procesy, které je potřeba nastavit nebo kontrolovat jednorázově nebo v relativně nízké frekvenci. Procesy v oblasti non-it komunikace připravím a implementuji.

V průběhu komunikačního auditu:

 • zmapuji komunikační procesy uvnitř vaší společnosti

 • zjistím, kde se ztrácí nebo váznou klíčové informace

 • zjistím, co vaši lidé slyší a co již nikoliv

 • odhalím, zda vaši lidé považují za důležité stejné věci jako management

Po jeho ukončení :

 • navrhnu řešení a nástroje pro zlepšení komunikace v rámci vašeho zadání

 • nastavím a zoptimalizuji komunikační vazby

 • zajistím profesiogramy, konzultace, koučování

Hlavní výhodou externího komunikačního auditu je, že využíváte služeb zkušeného managera, který pro vaši společnosti nastaví procesy nebo s vašimi lidmi pracuje dle vašeho zadání a není zatížen vnitřními vztahy. S tzv. flying managerem můžete konzultovat a hledat užitečná řešení “mimo interní rámec” firmy. Flying manager do vaší společnosti přinese nové pohledy a kontexty pro vaše podnikání. Detaily o této službě vám ráda sdělím při osobní schůzce.

 

Tato služba se velmi úzce prolíná s komunikačním auditem. Mapuje však nejen interní komunikaci, ale také komunikaci externí. V rámci nastavení komunikační strategie zajišťuji:

 • audit interní i externí komunikace
 • nastavení a optimalizaci firemních procesů
 • nastavení marketingových a obchodních procesů
 • optimalizaci public relation a komunikaci s médii
 • profesiogramy, konzultace, koučování
 • Profesionálně odvedenou práci pod hlavičkou vaší společnosti
 • Kontrolu nad procesem - v případě zájmu se účastním i porad
 • Jasně definovaný cílový výstup služby - co, kdy a v jaké kvalitě
 • Časový plán dodávané služby
 • Jasně definovaný počet hodin práce, který platíte
 • Službu bez přidaných marží, rabatů a vedlejších plateb
 • Diskrétnost a loajalitu

 

 

V byznysu vyznávám otevřený korektní přístup win-win. Tedy poskytovat služby, které jsou přínosem pro obě strany obchodního vztahu. Zajímá mě, co firmy opravdu potřebují a mým zájmem je poskytnout jim vždy služby maximálně šité na míru jejich potřebám. Plně respektuji vaše požadavky.

Detaily o kontraktu a ceně s vámi ráda projednám na osobní schůzce.