Začínáme

1) Domluvte si termín úvodního setkání. Úvodní setkání je zdarma a trvá 1,5 hodiny. Během této doby máte možnost se mnou pohovořit a zjistit jak vše probíhá. Ověříme zda to, s čím přicházíte, spadá do sféry koučování (zda lze řešit váš problém s koučem). Následně se rozhodnete, zda se mnou chcete začít pracovat - zda uzavřeme koučovací kontrakt. Úvodní setkání je ZDARMA, abyste se mohli v klidu rozhodnout, zda se mnou chcete pracovat.

2) Uzavření kontraktu s koučem. Ujasníme si počet koučovacích sezení a cenu. Začneme spolu pracovat. Koučování pak probíhá v dohodnutých termínech a podle dohodnutých pravidel po dobu, kterou jsme si stanovili. Nikdy vám nebudu účtovat nic, co jste si neobjednali nebo o čem byste nevěděli. Pokud se v průběhu práce setkáme s něčím, co vyžaduje rozšíření spolupráce (kontraktu), oboustranně si to schválíme.

3) Po vypršení kontraktu se rozejdeme nebo máte možnost pokračovat ve spolupráci a uzavřít nový kontrakt.

Jak probíhá koučování

Koučování je forma dialogu řízeného koučem. Znamená to tedy, že si povídáme, ale není to jen tak ledajaké plkání. Má svá pravidla, opírá se o filosofie a zkušenosti kouče. V koučovacím sezení pracujete na cíli, který si definujeme. Říká se tomu také "na cíl orientované řešení". Vychází z přístupů definovaných a vyzkoušených psychoterapeuty a psychology po celém světě. Koučování vyhovuje lidem, kteří OPRAVDU CHTĚJÍ pracovat sami na sobě, mít svůj život ve svých rukou a nebo opravdu chtějí vyřešit své problémy. Koučování není pro lidi, kteří chtějí měnit svět kolem sebe, ale nechtějí měnit sebe samé.

Minimální doba individuálního koučovacího sezení jsou dvě, optimálně tři hodiny. To je časový limit, ve kterém jste schopni se ponořit do koučovacího procesu a soustředit se sám na sebe tak, aby to pro vás bylo užitečné. Průběh koučování (tedy co se bude dít) si dojednáváme vždy na začátku každého sezení.

V případě skupinového koučování (práce se skupinou do 6 osob) je délka koučovacího sezení minimálně 4 hodiny, optimální 8 hodin.