Jana Víchová

 • Konzultantka a realizátorka změnových projektů ve firmách
 • Certifikovaná systemická koučka pro osobní a profesní rozvoj
 • Konzultantka a spoluautorka projektu Svobodná mysl
 • Autorka a lektorka workshopů se zaměřením na komunikaci a management
 • Autorka a realizátorka Komunikačního auditu
 • Autorka a realizátorka projektů Úspěšně pomáhej

Poslání

Mým posláním je ukazovat, že vždy existuje více cest. Že změny jsou od toho, aby nám pomáhaly. Že naše slova určují naší životní cestu. Že jsme dokonalí takoví, jací jsme a že vždy máme v ruce klíče k řešení svých problémů.
I na firmy se dívám jako na živé organismy. To mi umožňuje vidět věci, které na první pohled vidět nejsou. Mým cílem je přinášet řešení, která mají efekt a jsou šitá na míru potřebám mých partnerů.

Vzdělání

 • Systemické koučování a management (postgraduální studium - Institut systemického koučování)
 • Narativní akademie Praha (specializační studium)
 • Škola životních a profesní zkušenosti z dlouholetého vedení několika vlastních společností
 • Střední pedagogická škola v Mostě (úplné středoškolské odborné studium)
 • Střední zdravotní škola v Ústí nad Labem (úplné středoškolské odborné studium)

Zkušenosti

 • 24 let podnikání na vlastní noze
 • 10 let práce v neziskovém sektoru
 • 7 let zaměstnaneckého poměru
 • 9 let postgraduálního systemického vzdělávání
 • přes 4000 odkoučovaných hodin v rámci své praxe
 • více než 1000 hodin vzdělávacích kurzů a workshopů